Vytvorenie účtu pre prístup k webovej prezentácii

Niektoré funkcie / časti webovej prezentácie nie sú verejne prístupné. Ak ste zákazníkom / chcete byť zákazníkom našej firmy, založenie používateľského účtu je nevyhnutným predpokladom.


Výber role pre prístup k webovej prezentácii

Vyberte rolu pre prístup k webovej prezentácii. Táto voľba je úplne zásadná, pretože od nej sa odvíjajú všetky funkcie, ktoré Vám webovej prezentácie ponúkne. Vašu voľbu nie je možné neskôr užívateľsky zmeniť.

select

 
 

Stránky optimalizované pre posledné verzie moderných prehliadačov a Windows 7/8.